شهردار: مهندس سیدرضا ابطحی
شورای اسلامی شهر ابریشم

شاخصه های مهم شهر ابریشم

دیار

4

جمعیت کل

22429

تاسیس 1375
تعداد خانوار

7063

درجه شهرداری

6

تعداد شهدا

144

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرم های مربوط به هر واحد بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

اخبار فرهنگی
اخبار خدمات شهری
فهرست